Högeffektivt alkaliskt vatten

Oslagbart när det gäller effektivitet – ger minimal påverkan på hälsa och miljö

Z-Water är en helt ny produkt för professionella användare, framtagen med ny japansk teknologi. Vanligt kranvatten filtreras och efter tillsats av en liten mängd kaliumkarbonat, följt av elektrolys, får man ett joniserat alkaliskt vatten med pH-värde upp till 13,1. Tack vare det höga pH-värdet får man en rengöringseffekt som slår det mesta både när det gäller effektivitet och snabbhet. Z-Water innehåller efter elektrolys endast en liten mängd kaliumhydroxid och vid rengöring krävs ingen eftersköljning. Produkten är färg- och luktfri och skummar inte under användning.

Z-Water X-power 12,5/Z-Water Extreme 13,1

Z-Water finns i två varianter – X-power och Extreme. Z-Water X-power har ett pH-värde på 12,5 och Z-Water Extreme har ett pH-värde på 13,1 och är förutom daglig rengöring även effektiv vid sanering. Gemensamt för båda är att de är högeffektiva och har minimal negativ påverkan på hälsa och miljö.

Mycket hög rengöringseffekt

Z-Water har en mycket hög rengöringseffekt och effekten verkar omedelbart. Den höga effekten beror på det höga pH-värdet som är unikt för Z-Water. Det finns idag ett antal alkaliska vatten med pH upp till 11 som också har fördelarna att man slipper eftersköljning och är 100% nedbrytbara, men viktigt att notera är att det är enormt stor skillnad på rengöringseffekt mellan pH 11 och pH 12,5-13,1. Anledningen är att pH-skalan inte är linjär, pH12 är tio gånger mer basiskt än pH 11.

Tillverka själv med Z-Water Generator

Med Z-Water Generator kan ni tillverka er Z-Water-produkt själva. Anläggningen tar liten plats, drivs av vanlig 230V och sköter sig själv. Du sätter enkelt igång processen genom att fylla på med kranvatten, välja produkt, tillsätta kaliumkarbonat och trycka på on-knappen. Maskinen sköter sig sedan helt själv. Tillverkningskapaciteten för Z-Water X-power är 20 liter/ timme och för Z-Water Extreme 4 liter/timme. Med Z-Water Generator i huset får ni full kontroll över tillgång och miljöpåverkan av rengöringsmedel i er dagliga städning till en kostnad som slår de allra flesta alternativ.

Fördelar när det gäller miljö och hälsa

Undersökningar på senare tid påvisar negativa effekter vid inandning av sprayångor vid användning av traditionella städkemikalier. Z-Water avger inga skadliga sprayångor och uppfyller därför branschens önskemål. I Japan har man också ända sedan 60-talet forskat på att använda alkaliskt joniserat vatten som hälsoprodukt och är numera är godkänt som medicinteknisk produkt.

Användning och lagring

Z-Water ersätter alla vanliga rengöringsmedel för daglig städning såsom allrengöring för fasta ytor, fönsterputs samt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen. Särskilt lämpliga användningsområden är till exempel sjukhus, förskolor, skolor och utrymmen där livsmedel hanteras. Vid användning av en kombimaskin för rengöring av golv, späds produkten till en femprocentig lösning. I väl försluten förpackning kan produkten lagras i upp till två år.

Viktiga fördelar med Z-Water

  • Avger inga hälsovådliga sprayångor/aerosol-dimmor
  • Ingen verkningstid, löser fett och smuts omedelbart
  • Ingen eftersköljning krävs
  • Säker rengöring där det finns ökad risk för att människor och livsmedel kan exponeras för kemikalier i rengöringsmedel (t ex förskolor, skolor och sjukhus)
  • Mild, orsakar inga skador på ytor
  • Biologiskt nedbrytningsbart
  • Ofarlig att hantera. Det krävs ingen utbildning på produkten före användning
  • Förenklar städrutiner och är kostnadseffektivare

Z-Water tillverkas med hjälp av elektrolys

Z-Water Generator är i stort sett helautomatisk och omvandlar vanligt kranvatten till Z-Water genom fitrering via tre olika filter och genom elektrolys.

Filtrering

Maskinen filtrerar först bort kalk och mineraler genom ett partikelfilter (5 mikron) och ett kolfilter. Dessa filter har en livslängd på upp till 500 cykler beroende på vattnets hårdhet. För att göra vattnet ultrarent körs det nu genom två RO-filter (Reverse Osmosis). Denna filtrering kallas på svenska för omvänd osmo och resulterar i att joner filtreras bort medan vattenmolekyler tillåts passera. RO-filtrena har en livslängd på upp till 3000 cykler. Nu är vattnet filtrerat och omvandat till ultrarent och fylls automatiskt på i maskinens tank. Därefter tillsätts Poca (kaliumkarbonat) manuellt.

Elektrolys

Maskinen är nu klar att starta elektrolysprocessen. På manöverpanelen väljer du om du vill göra Z-Water X-power (pH 12,5) eller Z-Water Extreme (pH 13,1) och trycker sedan på start. Vid elektrolysen frigörs vätejoner (H+) från vattnet och vätgas (H2) bildas. Resultatet blir att det bildas en stor mängd hydroxidjoner (OH-) i vattnet vilket gör att pH-värdet kan bli så högt som 12,5 eller 13,1.

Återgång till pH 7 vid användning

När Z-Water används återgår det till att bli neutralt (pH 7). Detta beror på att hydroxidjonerna (OH-) dras till vätejonerna (H+). Vätejoner (H+) finns i smuts och när man använder Z-Water förenas de med hydroxidjonerna (OH-) och bildar vanligt vatten (H2O) med neutralt pH-värde (pH 7).

Kontakta oss gärna för mer information eller en demo.

Här kan du ladda ner säkerhetsdatablad.