Vanliga frågor och svar om Z-Water

Kvinna som ser fundersam ut.

Vi får regelbundet frågor om Z-Water. Här under har vi sammanställt de vanligaste frågorna med tillhörande svar. Du är varmt välkommen att kontakta oss ifall du saknar någon fråga som du gärna vill ha besvarad.

Vad är Z-Water?

Det är ett högeffektivt alkaliskt joniserat vatten. Alltså ett extremt rent vatten med ett högt pH-värde som har genomgått elektrolys.

Vilka varianter finns?

Z-Water säljs i följande två varianter:

X-Power (pH 12,5), som är den Svanenmärkta produkten, framtagen för daglig rengöring.

Extreme (pH 13,1), som har en starkare rengörande effekt och som är till för grövre smuts och tvätt av textilier.

Sedan finns även Z-Water Daily (pH 9,5-10) som blandas själv av konsumenten genom att späda ut en del Z-Water X-Power med 19 delar ultrarent vatten. Daily används med fördel till daglig rengöring av lätt smutsade ytor.

Samtliga varianter har minimal miljöpåverkan och avger inga miljöskadliga kemikalier. De är också ofarliga att hantera och ger inte ifrån sig några hälsovådliga sprayångor/aerosol-dimmor (utlåtande här). Faktum är att Z-Water X-Power går att dricka utan hälsorisker. Men, det rekommenderas inte eftersom det helt enkelt smakar ganska illa.

Vad innehåller Z-Water?

Z-Water X-power består till 99,83 % av vatten och Z-Water Extrem till 99,15 % av vatten. Utöver det innehåller båda versionerna en liten mängd kaliumhydroxid, även kallat lut, som uppstår under tillverkningsprocessen.

Är mängden kaliumhydroxid (lut) i Z-Water farligt?

Nej, gränsvärdet för kaliumhydroxid ligger på 0,5 % för att en produkt ska klassas som lätt irriterande på huden. Z-Water X-Power ligger hela 66 % under gränsvärdet. Z-Water Extreme befinner sig strax över gränsvärdet för lätt hudirritation, men är fortfarande helt ofarligt att hantera.

Kaliumhydroxid är för övrigt en godkänd livsmedelstillsats med beteckningen E525 och som används som surhetsreglerande medel. Bland annat tillsätts kaliumhydroxid i dricksvattnet i många kommuner för att höja vattnets pH-värde och därmed göra det tjänligt att dricka. I vissa kommuner kan kranvattnets pH-värde vara så högt som 9,5 (mer information om lutanvändning på vattenverk).

Är kaliumkarbonat (pottaska) farligt?

Nej, kaliumkarbonat, som i livsmedelssammanhang benämns som E501, används i bland annat läkemedel, tvål, såpa, lutfisk, barnmat och snus och får användas utan mängdbegränsning i de flesta livsmedel.

Vad är skillnaden mellan vattnet som Z-Water innehåller och så kallat ultrarent vatten?

Vattnet i Z-Water är betydligt renare än ultrarent vatten eftersom det även är Reverse Osmosis-filtrerat. Något som gör att det är effektivare än ultrarent vatten på att lösa upp och suga till sig smuts och fett.

Hur kan Z-Water vara rengörande när det inte innehåller några tensider som löser fett och smuts?

Det är främst det höga pH-värdet som gör att Z-Water löser upp och avlägsnar fett och smuts. Men också egenskaperna i det Reverse Osmosis-filtrerade vattnet.

Innebär inte det höga pH-värdet att det också är frätande och irriterar huden?

Nej, varken pH-värdet eller annat innehåll i Z-Water gör att det är frätande eller irriterande på huden (utlåtande här).

Lämnar Z-Water efter sig några frätande ämnen på städytor och/eller i textilier?

Nej, Z-Waters egenskaper är också sådana att när det kommer i kontakt med smuts så neutraliseras pH-värdet så småningom till runt pH 7. Z-Water lämnar alltså varken kortsiktigt, eller långsiktigt, efter sig något som fräter på städytor eller textilier. Något som enkelt bevisas med en pH-mätning. Som referens kan tilläggas att vanligt kranvatten kan ha upp till 9,5 i pH-värde.

Men, tar Z-Water verkligen bort bakterier?

Ja, mätningar med ATP-mätare (som mäter renheten på en yta eller i en vätska) visar att Z-Water tar bort bakterier effektivare än rengöringsmedel som innehåller tensider.

Många upplever att Z-Water efterlämnar en skyddande yta, stämmer det?

Nej, efter rengöring med Z-Water lämnas ytan helt ren och fri från kemikalierester. Ny smuts fastnar inte så lätt, varför ytan håller sig ren längre.

Ni hävdar att Z-Water har mindre negativ påverkan på miljö och hälsa än traditionella rengöringsmedel, på vilka sätt är det så?

Eftersom Z-Water inte avger några miljöfarliga kemikalier efterlämnar det inga skadliga kemikalierester i avloppsvattnet, eller på de rengjorda ytorna. Z-Water sprider heller inga hälsovådliga sprayångor/aerosol-dimmor.

Ni hävdar också att Z-Water har mindre negativ påverkan på klimatet än traditionella rengöringsmedel, hur då?

En verksamhet kan tillverka sitt behov av Z-Water själv med Z-Water Generator. Det minskar mängden transporter och mängden utsläpp av växthusgaser. Samma flaskor och dunkar kan också återanvändas om och om igen.

Alltsammans verkar så otroligt bra. Är Z-Water rent av ett riktigt dunderrengöringsmedel, som fungerar till det mesta?

Z-Water är fantastiskt bra på många olika sätt, men det är inget magiskt rengöringsmedel som fungerar till precis allt. Det är främst till för daglig rengöring och tvätt av normalt nedsmutsade textilier. Om du vill få bort kraftigt inbränd mat, kalkavlagringar, färgfläckar, tjocka lager av ingrott fett, liksom asfalts- eller tjärfläckar och liknande, kan du behöva komplettera med ett starkare rengöringsmedel. Z-Water lämpar sig heller inte för rengöring av aluminium och vissa gummimaterial.

Mer information

Mer information om Z-Water hittar du här.

Du är också varmt välkommen att kontakta någon av våra försäljare, eller besöka vår butik på Ronnebygatan 3 i Karlskrona. Z-Water finns även att beställa i webbshopen.