Ergo Pack

Ergo Pack

Posted · Add Comment

Ergonomiska selar och vinkelglasögon

Ergo Pack Balance/Swipe/Specs är en helt nya produkter för jämnare viktfördelning och arbetsställning vid arbeten på höjden.

Ergo Pack Balance, Ergo Pack Swipe och Ergo Pack Specs är nyutvecklade ergonomiska verktyg för att underlätta arbete på höjden som till exempel fönsterputsning och fasadtvätt. Produkterna kan reducera den fysiska ansträngningen med upp till 50 %. Vid till exempel fönsterputsning och fasadtvätt på höjden med teleskopisk lans kan, om man inte är noggrann med arbetsställning och rätt hjälpmedel, det uppstå fysiska problem direkt relaterade till för ojämn viktbelastning och obekväm arbetsställning.

Ergo Pack Balance är en sele som lämpar sig för arbete med övervägande del rörelser i höjdled som till exempel fönsterputsning. Den fördelar vikten från teleskoplansen till hela kroppen istället för enbart armar och axlar. Med andra ord blir arbetet lättare med mindre ansträngning och man får en avsevärt minskad risk för belastningsskador. Ergo Pack Balance är lätt att använda, du spänner enkelt fast selen på dig själv och fäster de verktyg du ska använda.

Ergo Pack Swipe är en sele som lämpar sig för arbete med övervägande del rörelser i sidled som till exempel fasadtvätt. I övrigt har den alla fördelar som Ergo Pack Balance. Även denna är lätt att använda och du spänner enkelt fast selen på dig själv och fäster de verktyg du ska använda.

Ergo Pack Specs är glasögon speciellt framtagna för att minska belastning på axlar och nacke vid arbeten på höjden. För att undvika att under stora delar av dagen arbeta med obekväm ställning med blicken riktad högt upp, har glasögonen vinklingsbara prismor som gör att du kan ha blicken riktad rakt fram. Ergo Pack Specs är lätta, de väger endast 45 gram, och har bågar som inte skymmer för att du ska kunna ha fortsatt bra koll på vad som händer i din omgivning.

Se vår demofilm.

Kontakta oss för mer info och beställning.