spacevac_omraden_webb

Marknadens smartaste system för höghöjdsstädning

Städning av ytor på hög höjd är problematiskt och förknippat med höga kostnader, risk för olyckor och störningar i den ordinarie verksamheten. Vi är dock väl medvetna om dess betydelse för att bibehålla en god inomhusmiljö. Ur ett säkerhetsperspektiv är det viktigt att undvika ansamlingar av smuts och damm på väggar och i tak.

Det kan till exempel äventyra hygienen i lokaler med livsmedelsrelaterad verksamhet och öka brand- och explosionsrisk. Ventilationssystem är också ett exempel där kontinuerlig rengöring är viktig för att undvika negativ påverkan av arbetsmiljön, i synnerhet för allergiker.

Detta bekräftas av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i till exempel skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Där rekommenderar man att storstädning bör ske återkommande under året och omfatta golv, inredning, väggar med grov struktur, högt belägna ytor, belysningsarmaturer, ventilationsdon, textil inredning, golvbrunnar med mera.

Spacevac är dealiskt för jobb både ute och inne

Spacevac höjdstädsystem effektiviserar rengöring av svårtillgängliga ytor jämfört med traditionella metoder. Med en räckvidd på upp till hela 16 meter är systemet är idealiskt för industrilokaler, varuhus, offentliga miljöer, idrottshallar med mera, men också rengöring av hängrännor och takpartier utomhus. Ett helt nytt sätt att tänka när det gäller rengöring på hög höjd.

Lägre kostnader och mindre driftstörningar

Systemet opereras från marknivå vilket eliminerar alla behov av dyr liftutrustning för att komma åt. Vi minimerar dyra omkringkostnader och ni slipper störande liftsystem och avspärrningar.

Ökad säkerhet och flexibilitet

Systemet är säkert, ni kan helt bortse från risken för fallolyckor. Med ett brett utbud på olika munstycken rengör vi effektivt alla typer av svåråtkomliga ytor på väggar och i tak och sugeffekten är lika stark när vi arbetar på maxräckvidd.

Trådlös kamera och monitor

Videosystemet ger oss exakt överblick av arbetet och säkerställer att ytorna blir ordentligt rengjorda. Med hjälp av mörkerseendefunktionen med IR-teknik klarar vi också områden med dåliga ljusförhållanden. Videomaterialet kan också sparas och lagras vid behov.

Också utmärkt som inspektionsutrustning

Det medföljande videosystemet kan också enkelt användas för att inspektera svårtillgängliga utrymmen. Med hjälp av en teleskopisk ultralätt kolfiberstång som vi fäster videokameran på kan vi inspektera t ex utrymmen på höga höjder, ventilationstrummor, brunnar, etc. Även här kan vi spela in materialet för att granska i efterhand och arkivera.

Här kan du ladda ner vår produktöversikt och vår folder om SpaceVac. Du kan också titta på en demofilm på vår Youtubekanal.

Här hittar du några dokument som på olika sätt berör höghöjdsstädning:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilationsrengöring

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor mm 

Folkhälsomyndighetens direktiv för egenkontroll av inomhusmiljön i skolan 

Seminariepresentation PT Professional om höghöjdsstädning på Städmässan på Elmia i Jönköping