powerflex_webb

Powerflex – djuprengöring som varar

Powerflex har marknadens mest effektiva maskiner för rengöring av hårt smutsade textila golv.

Att rengöra hårt smutsade textila golv snabbt med kort torktid är en stor utmaning. Traditionella rengöringsmetoder rengör endast ytligt och mattan blir ofta fort smutsig igen. Powerflex unika konstruktion med högt vattenflöde och effektiv mekanisk bearbetning garanterar att hela mattan blir grundligt rengjord. Vattenflödet är hela sju liter per minut som levereras med ett tryck på 500 PSI. Kraftig mekanisk bearbetning uppnås genom en kombination av det höga vattentrycket och det effektiva skurhuvudet. Powerflex effektiva uppsugningsförmåga uppnås genom en kombination av det speciellt utformade sugbladen tillsammans med de tre effektiva sugmotorerna.

Enkel att använda

Avverkningstakten och den korta torktiden är en annan stor fördel med Powerflex. Powerflex rengör lika effektivt i alla riktingar. Den skurar, sköljer och suger upp smutsen i samma moment. I de flesta fall är mattan torr och klar att använda igen efter endast fyra timmar. Då Powerflexen är ansluten och körklar krävs inga stopp i arbetet för påfyllning av vatten eller tömning av smutsvattentank eftersom man kan direktkoppla vattenpåfyllning och automatisk tömning. Powerflexen kan enkelt användas överallt då endast 230 V krävs för att köra maskinen.

Genom den rikliga vattentillförseln och den effektiva uppsugningsförmågan får man bort största möjliga mängd gamla kemikalier som ofta ligger kvar i textila ytor från tidigare rengöring med mindre effektiva metoder. Gamla kemikalier ger ofta en klistrig yta som gör att textila ytor snabbt återsmutsas.