Vanliga frågor och svar om Z-Water

Kvinna som ser fundersam ut.

Vi får regelbundet frågor och undringar om Z-Water. Hur fungerar det? Vad innehåller det? Är det effektivt? På den här sidan har vi sammanställt de vanligaste frågorna med tillhörande svar. Du är varmt välkommen att kontakta oss ifall du saknar någon fråga som du gärna vill ha besvarad.

1. Vad är Z-Water?

Det är ett högeffektivt alkaliskt joniserat vatten.

2. Varför ska jag använda Z-Water?

Det finns många goda skäl till att använda Z-Water, förutom att det är ett mycket kompetent tvätt- och rengöringsmedel. Här kommer de viktigaste skälen:

 • Hälsa
 • Miljö
 • Klimat
 • Ekonomi

Z-Water är skonsamt att använda och utsätter inte människor för några onödiga hälsorisker. Det är harmlöst att få på sig och orsakar inga hälsovådliga sprayångor/aerosol-dimmor, vilket gör det utmärkt för daglig användning. Även för personer som har allergier och/eller andningsproblem. Enligt en norsk studie från 2018 är det lika farligt att regelbundet utsättas för kemikalieångor från traditionella rengöringsmedel, som att röka runt tio cigaretter om dagen. Denna risk försvinner helt med Z-Water. 

Z-Water rengör snabbt och effektivt, utan att släppa ut några miljöfarliga kemikalier i naturen. Produkten är Svanenmärkt (Nordisk Miljömärkningslicens) och innehåller inga tensider, fosfater, konserveringsmedel, parfymer eller andra miljöbelastande och ohälsosamma ämnen. Det är alltså en mycket miljövänlig produkt, jämfört med många traditionella tvätt- och rengöringsmedel.

Med hjälp av en Z-Water Generator går det att tillverka sitt eget Z-Water på plats i en verksamhet, vilket ger ännu fler fördelar. Bland annat färre onödiga transporter som orsakar utsläpp av växthusgaser. Samma flaskor och dunkar kan också återanvändas om och om igen. Resultatet blir en verksamhet med ett mindre klimatavtryck. 

Användandet av en Z-Water Generator resulterar också i sänkta kostnader för inköp av tvätt- och städkemikalier till uppemot 50 procent. Z-Water är alltså snällt mot hälsan, miljön, klimatet och ekonomin – men elakt mot smutsen.

3. Var kommer Z-Water ifrån?

Z-Water är framtaget av det japanska börsnoterade företaget E-Plan, som har konstruerat maskinen för framställningen och uppfunnit själva processen. I Japan har Z-Water använts sedan början av 2010-talet inom bland annat kommuner, skolor, livsmedelsindustrin, tillverkningsindustrin, bilindustrin, på veterinärkliniker, i restauranger, av städföretag, med flera. Några av kunderna är Toyota, Nissan och Suzuki. Det säljs även i flera andra länder i Asien, liksom i Europa och i Australien.

I Sverige har Z-Water funnits på marknaden sedan 2015 och det används bland annat av städbolag, företag, kommuner, universitet, bostadsbolag och privatpersoner.

4. Vilka varianter finns?

Z-Water säljs i följande två varianter:

 • Z-Water X-Power, som är till för allmän rengöring
 • Z-Water Extreme, som är mer koncentrerad och som är till för grövre smuts och tvätt av textilier

Sedan finns även Z-Water Daily som blandas själv av användaren genom att späda ut en del Z-Water X-Power med 19 delar ultrarent vatten (exempelvis 0,5 deciliter Z-Water X-Power och 9,5 deciliter ultrarent vatten). Daily används med fördel till daglig rengöring av lätt smutsade ytor.

Samtliga varianter har minimal miljöpåverkan och avger inga miljöskadliga kemikalier. De är också skonsamma att hantera och ger inte ifrån sig några hälsovådliga sprayångor/aerosol-dimmor (utlåtande).

5. Vad innehåller Z-Water?

Z-Water X-Power består till 99,83 procent av vatten och Z-Water Extreme till 99,15 procent av vatten. Utöver det innehåller båda versionerna en liten mängd kaliumhydroxid, även kallat för lut, som uppstår under tillverkningsprocessen (säkerhetsdatablad).

6. Är mängden kaliumhydroxid (lut) i Z-Water farligt?

Nej, gränsvärdet för kaliumhydroxid ligger på 0,5 procent för att en produkt ska klassas som irriterande på huden. Z-Water X-Power ligger hela 66 procent under gränsvärdet. Z-Water Extreme befinner sig strax över gränsvärdet för hudirritation, men är inte farligt att få på sig. Däremot bör du vara försiktig så att du inte får Z-Water Extreme i ögonen. Vid kontakt med ögon, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj varsamt i några minuter.

Kaliumhydroxid är för övrigt en godkänd livsmedelstillsats med beteckningen E525, vilken används som surhetsreglerande medel. Bland annat tillsätts kaliumhydroxid i dricksvattnet i många kommuner för att höja vattnets pH-värde och därmed göra det tjänligt att dricka. Något som sker i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer. I vissa kommuner kan kranvattnets pH-värde vara så högt som 9,5 (information om lutanvändning på vattenverk).

7. Hur framställs Z-Water?

Först renas vanligt kranvatten genom flera partikel- och kolfilter för att få bort kalk, mineraler och andra föroreningar. Sedan filtreras vattnet igen genom speciella Reverse Osmosis-filter som avjoniserar vattnet. Denna filtrering kallas på svenska för omvänd osmos och innebär också att kemikalier, metaller, gifter, organiskt material och bakterier avlägsnas.

När vattnet är färdigfiltrerat tillsätts en liten mängd kaliumkarbonat, även kallat pottaska. Därefter startas en elektrolys (elektricitet leds genom vattnet) som spjälkar upp vattnet i syrgas och vätgas. Samtidigt omvandlas kaliumkarbonatet till en extremt liten mängd kaliumhydroxid (lut). Slutresultatet blir ett högeffektivt joniserat alkaliskt vatten, alltså Z-Water.

8. Är kaliumkarbonat (pottaska) farligt?

Nej, kaliumkarbonat, som i livsmedelssammanhang benämns som E501, används i bland annat läkemedel, lutfisk, barnmat och får användas utan mängdbegränsning i de flesta livsmedel.

9. Varför är elektrolysen så viktig för att framställa Z-Water? Räcker det inte att blanda en liten mängd kaliumhydroxid med avjoniserat vatten?

Det går att blanda kaliumhydroxid med avjoniserat vatten och på så sätt få fram en lösning som påminner om Z-Water. Men, det är en riskfylld procedur som innebär att du måste hantera koncentrerad kaliumhydroxid som är starkt frätande och mycket hälsovådligt.

Processen med tillsättandet av kaliumkarbonat och efterföljande elektrolys är dessutom central för att få fram Z-Waters samtliga egenskaper och höga rengöringseffekt. Något förenklat resulterar det bland annat i följande, som inte finns i en enkel blandning av kaliumhydroxid och avjoniserat vatten:

 • Kaliumkarbonatet förvandlas till mycket fina partiklar som effektivt penetrerar och lösgör smuts
 • Elektrolysen gör vattnet negativt laddat, vilket innebär att det drar till sig smuts som är positivt laddat
 • Vattnet får också en upplösande effekt på protein, som är vanligt förekommande i bland annat smuts.

10. Ni påstår att Z-Waters egenskaper delvis också beror på avancerad japansk teknologi? Vad består denna teknologi av?

Det handlar om hur maskinen som framställer Z-Water är uppbyggd och fungerar:

 • Z-Water Generator kan framställa ett alkaliskt vatten med ett pH-värde så högt som 12,5, eller 13,1. Detta till skillnad mot vanliga maskiner som i regel bara klarar av att komma upp till ett pH-värde runt 11. Det höga pH-värdet bidrar till Z-Waters effektiva rengörande egenskaper
 • Med konventionella elektrolysmaskiner produceras lika mycket surt vatten, som alkaliskt vatten. I regel används också salt som elektrolyt. Eftersom Z-Water Generator istället använder kaliumkarbonat som elektrolyt vid framställningen av Z-Water uppstår inget surt spillvatten som sedan hamnar i avloppet. Det betyder också att du bara behöver hälften så mycket vatten vid tillverkning av Z-Water
 • Det sura vattnet som uppstår vid konventionell elektrolys orsakar dessutom rost på ledningar och rör, vilket inte är fallet vid användning av Z-Water Generator. Det bildas heller varken klorgas eller klorin vid framställningen av Z-Water, som det gör med många traditionella metoder.

Tekniken och Z-Water är för övrigt patenterat. Följande patentnummer gäller:
Z-Water Generator: 4967050
Metod och maskin: 6057267
Metod och maskin: 6448043

11. Innebär det höga pH-värdet att det är frätande och irriterar huden?

Nej, varken pH-värdet eller annat innehåll i Z-Water X-Power gör att det är frätande eller irriterande på huden. Produkten är heller inte farligare att få i ögonen än helt vanligt tvål eller schampo (utlåtande). När det gäller Z-Water Extreme är det inte farligt att få på sig. Däremot bör du undvika att få det i ögonen. Vid kontakt med ögon, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj varsamt i några minuter.

12. Hur kan Z-Water vara rengörande när det inte innehåller några tensider som löser fett och smuts?

Som nämnts tidigare så gör främst det höga pH-värdet att Z-Water löser upp och avlägsnar fett och smuts, men också att det är ett alkaliskt vatten som har genomgått elektrolys.

13. Lämnar Z-Water efter sig några frätande ämnen på städytor och/eller i textilier?

Vid professionell städning avlägsnas alltid rengöringsmedlet från städytan tillsammans den upplösta smutsen. Något som sker genom att torka av med exempelvis en mikrofiberduk eller en mopp. Du lämnar alltså aldrig kvar ett rengöringsmedel på en yta som rengörs. Viktigt är också att använda rätt koncentration och att inte överdosera. Detta gäller alla rengöringsmedel, inklusive Z-Water. Vid korrekt användning och i rätt koncentration lämnar Z-Water inte efter sig några sådana mängder med restämnen så att det kan fräta på till exempel ett golv. 

När det gäller textilier så gör tvättmaskinens sköljprogram att restprodukten sköljs ur.

Här kan du läsa mer om hur du använder Z-Water på ett korrekt sätt.

14. Kan jag använda z-Water till min vanliga tvättmaskin?

Om du vill använda din vanliga tvättmaskin behöver du känna till hårdheten på ditt vatten. Vattnet måste nämligen vara mjukt, alltså mellan 1 och 3 °dH (tyska hårdhetsgrader). Detta eftersom Z-Water inte har en buffrande förmåga. Vattnets hårdhet kan du i regel hitta på din kommuns hemsida.

Har du ett för hårt vatten kan du installera en avhärdare som gör det mjukt.

15. Tar Z-Water bort bakterier och virus?

Ja, mätningar med ATP-mätare eller A3-mätare (som mäter renheten på en yta) visar att Z-Water rengör betydligt bättre än rengöringsmedel som innehåller tensider. Och på rena ytor finns ingen grogrund för bakterier. Alkaliska rengöringsmedel, som Z-Water tillhör, rekommenderas också av Folkhälsomyndigheten eftersom de effektivt avlägsnar virus och bakterier genom mekanisk rengöring (information på Folkhälsomyndighetens hemsida).

16. På vilket sätt har Z-Water mindre negativ påverkan på miljö och hälsa än traditionella rengöringsmedel?

Eftersom Z-Water inte avger några miljöfarliga kemikalier (som exempelvis tensider, fosfater, konserveringsmedel och parfymer) efterlämnar det heller inga skadliga kemikalierester i avloppsvattnet, eller på de rengjorda ytorna. Z-Water sprider heller inga hälsovådliga sprayångor/aerosol-dimmor när det används (utlåtande).

17. Hur har Z-Water mindre negativ påverkan på klimatet än traditionella rengöringsmedel?

En verksamhet kan tillverka sitt behov av Z-Water själv med Z-Water Generator. Det minskar mängden transporter och mängden utsläpp av växthusgaser. Samma flaskor och dunkar kan också återanvändas om och om igen.

18. Alltsammans verkar så otroligt bra! Är Z-Water rent av ett riktigt dunderrengöringsmedel, som fungerar till det mesta?

Z-Water är fantastiskt bra på många olika sätt, men det är inget magiskt rengöringsmedel som fungerar till precis allt. Var därför försiktig när du rengör obehandlad aluminium, vaxade ytor, liksom vissa känsliga plast- och gummimaterial. Och precis som när det gäller andra textiltvättmedel bör du också vara försiktig när du använder Z-Water för att tvätta textilier och plagg som helt eller delvis består av ull, silke och läder, liksom textilier med starka färger. Var även noga med att använda rätt tvättmaskinsprogram.

Om du vill få bort exempelvis inbränd mat, kalkavlagringar, färgfläckar, tjocka lager av ingrott fett, asfaltsfläckar och annan hårt sittande smuts, kan du i vissa fall behöva komplettera med ett annat rengöringsmedel.

Mer information

Produktinformation om Z-Water.

Professionell användning av Z-Water för städ och tvätt.

Du är också varmt välkommen att kontakta någon av våra försäljare, eller besöka vår butik på Ronnebyvägen 3A i Karlskrona. Z-Water finns även att beställa i webbshopen.